Продукти
Слънчев Колектор heatPipe

Конструкция:

Heat-Pipe-системите се състоят от слънчев колектор покрит със стъкло, Heat-Pipe абсорбер, бойлер, топлинна изолация и UV- устойчива пластмасова задна страница. Системата работи безелектрическа енергия (за помпа и контролер) и без всякакв система за регулиране. Предимството на една такава система е че такива системи могат да се използват както като стационарни системи така и като мобилни (за предпочитане през летния период).

 
Продължава...
 
Слънчев бойлер hydroUnit
С hydroUnit на ГАЗОКОЛ може още по-лесно да се реализира слънчева инсталация за топла вода.Този висококачествен емайлиран бойлер с предварително монтирана слънчева помпена група и устройство за регулиране скъсява времето за монтаж и пускане в експлоатация- така Вие спестявате средства още при инсталирането.
 
Продължава...