Kомплекти и продукти на преференциални цени:

Kомплект* сл. колектори ТВ sunnySol UP-V 2,25м2:  - 1-2 потреб.- 2 928лв**;
                                                                                       - 2-4 потреб. - 4 195лв**;
Koмплект* сл. колектори ТВ sunnySol UP-H 2,25м2: - 1-2 потреб.- 2 876лв**;
                                                                                       - 2-4 потреб. - 4 302лв**;
Комплект* сл. колектори ТВ sunnySolXL UP-V 2,58м2: - 1-2 потреб.- 3 515/3 595лв**;
                                                                                          - 2-4 потреб. - 4 601лв**;
Комплект* сл. колектори ТВ SunWIN AF24VE2 2,38м2: - 1-2 потреб.- 2 667лв**;
                                                                                            - 2-4 потреб. - 3 774лв**.

* Комплекта съдържа: сл.колектори(1/2бр. в зависимост от бр. потребители и обема на бойлера), стойка за монтаж, монтажен кит колектор, помпена група с помпа Grundfos UPM3/75 - 3/4" PWM, контролер ESR 31 -R PWM, температурни сензори PT1000 - 2бр., разширителен съд, монтажен кит РС, антивфриз corroStar - 5/10l, бойлер стоящ 200l за sunnySolXL и 160l за sunnySol UP-V с една или две серпентини
**Всички цени с ДДС.
За допълнителна информация моля свържете се с нас!!!!!