Икономия в отоплението

   Най-голям дял- около 65% от енергията, която използваме в домакинствата, е преднадначена
за отоплението на жилищата. Може ли да получим тези65% от източник, който да е с ниска
цена като твърдите горива и в същотовреме да има лесното регулиране, високата степен на
автоматизация, които предоставят ел.енергията, течните и газообразни горива? А какво ще
кажете ако с дистанционно или с подаване на гласова команда запалите камината си, докато
лежите на дивана или вечеряте? Удобно нали?