MH Подово отопление система сух под

Подово отопление за стари, нови и 
 сглобяеми къщи 
Система подово отопление със сух елемент
55мм дебелина на слоя и само 37кг/м2

Изключително тънки

- 25мм сух елемент и дебелина на системата само 55мм.

- Много малко тегло - 37 кг/м2.
- Особено подходяща за сгради с гредоред

MH Система сух елелемент

Кратко време за монтаж на инсталацията

- Не е необходимо време за да изсъхне замазката
– до 4 седмици по-бърз монтаж

Лесно полагане на подовите настилки

- Може да се използва с фаянс, мокет, балатум, паркет или корк.

- Няма ограничение за използваните подови настилки,
стига те да са подходящи за подово отопление Styrofoam EPS 035 DEO 200 kPa,
с тръбен канал за полагане на ламелите на интервал от 80 мм
и готови криви в края на елемента за по-лесно полагане на тръбата.
- Дебелина на елемента 30 мм
- Размери 2000 x 800 мм – 1.60м2
- Интервал между тръбите - 8/16/24см
Предлага се и като:

MH Система сух елемент Nature

MH Ламела за отвеждане на топлината

Лист от галванизирана стомана с възможност за избор
на дължината на ламелите през интервали от 100, 300, 500 mm.
Гарантира сигурно полагане на тръба Multiflex Multilayer в каналите.
Дървесно-влакнеста плоча с прорязани канали за тръбите и ламелите
през 100мм за добро топлоотдаване, оформени в края за полагане на
тръба във вид на меандър от към страната на топлоотдаване.
- Дебелина на елемента 30 мм
- Размери 1020 x 600 мм – 0.612 m2
- Интервал между тръбите 10/20 cm

Пример за полагане

Подравнена основа тегло/m2
- Крайно покритие
- Гипс-фазерна плоскост
- Специално фолио
- MH Ламела
- MH сух елемент
- Подравняващо ниво

систем MH Подово отопление система сух под

Системата се полага върху подравнена, стабилна и твърда основа на пода.
Толерансът на неравностите на основата се подбира в съответствие с
DIN 18202 част 3. Например дъски или подравнителна замазка за
корекция на основата са допустими. Посипки и ронливи изравнителни
слоеве не са подходящи. За по-добро топлоотдаване и разпределяне
на тежестта в местата на обръщане на тръбите се полагат MH листове
от поцинкована ламарина. За защита на системата всички елементи се
покриват цялостно с PE фолио след полагане на тръбите и приключване
хидравличната проба.Като крайно покритие се полагат гипс-фазерни плоскости.

Multiflex Многослойна тръба

За дълъг живот!

Специалните материали правят Multiflex многослойната тръба идеалният
строителен елемент за надеждна и дълга експлоатация на отоплителната
и охлаждащата системи:

·        Размери 16 x 2.0 мм

·        100 % устойчивост на кислородна дифузия, благодарение на
          лазерно заварен междинен алуминиев слой.

·        Лесно и безопасно инсталиране