хотел Фиорд гр. Созопол
Система слънчеви колектори за топла вода 
Системата е проектирана и изградена за задоволяване на нуждите от топла вода през активния сезон в рамките на 85-90% от реалната потребност. Изградена е с 12бр. колектори SunnySol на Gasokol с обща повърност от 25,8кв.м разположени на покрива в 2 групи по 6 колектора под ъгъл от 45 градуса без отклонение спрямо посока юг. В слънчевия кръг е включена двущрангова помпена група circuStar ST20/7. Контролерът е UVR61-3 на Gasokol. Поради невъзможност да се монтират по-големи по обем бойлери за топла вода по време на строежа са инсталирани 5бр. бойлери по 300l с една серпентина. Като резервен източник на топлинна енергия се използват електропатрони с мощност от 7,5kW вградени в бойлерите за топла вода и управлявани посредством термостати настроени на 45 градуса.
Отзивите за работата на системата са изключително положителни, а данните показват постигане на заложените при проектиране параметри. В момента по желание на собственика на хотела се обсъжда  вариант за допълнително монтиране на 500 l бойлер за топла вода и повишаване ефективността на системата през неактивния сезон. В тази връзка ще се изгради отоплителна инсталация с пелетна печка FireWIN и частично компенсиране на отоплението от слънчевите колектори. По този начин ще се намали времето на работа на слънчевата инсталация в режим на покой и едновременно с това ще се облекчи работата при високи температури на колекторите от порядъка на 170-190 градуса и сработила защита на контролера на слънчевата инсталация.
 

Регистрация


Забравена парола